• FORMATY PLIKÓW

Głównym formatem pliku na jakim pracujemy jest PDF, wyklucza on większość problemów jakie mogą spowodować pliki otwarte typu CDR lub PSD. Nie wykluczamy reszty plików graficzny, prosimy jednak w przypadku przesyłania tego rodzaju prac o kontakt w celu uzyskania wymogów jakie dany plik musi spełnić.

 

  • SPADY

Jeżeli praca zawiera grafikę dochodzącą do krawędzi (tzw. grafika na spad), należy dodać min. 2,5 mm spadu. Prosimy również o dodanie znaczników cięcia (ogólnie znanych jako „sznyty”), w szczególności, gdy praca zapisana będzie w formacie, który nie określa obszaru strony. Znaczniki cięcia powinny znajdować się poza obszarem grafiki.

 

  • ROZDZIELCZOŚĆ

Rozdzielczość zdjęć i map bitowych powinna być w granicach 150 dpi a 300 dpi (rozdzielczość niższa niż 150 dpi objawi się niską jakością drukowanej grafiki, a w rozdzielczość powyżej 300 dpi jest praktycznie nie zauważalna jedynie zwiększając wielkość pliku).

 

  • KOLORYSTYKA

Należy zachować jak największą spójność stosowanych przestrzeni kolorystycznych (unikać jednoczesnego stosowania przestrzeni CMYK do jednych obiektów, a RGB do innych, w tym samym dokumencie).

 

  • PANTONE

Kolory Pantone® zostaną automatycznie przekonwertowane do najbliższego koloru możliwego do uzyskania przez urządzenie drukujące.

 

  • PODBITA CZERŃ

W celu uzyskania optymalnego nasycenia wypełnień, kolor czarny należy dopełnić o składowe CMYK. Dla uzyskania czarnego proponujemy składowe: 70%C, 60%M, 60%Y, 100%K. Suma składowych nie powinna przekraczać 300%.

 

  • NASYCENIE KOLORU

Minimalne natężenie barw oraz mała różnica w natężeniu kolorów wynikające z ograniczeń druku mogą nie zostać nadrukowane lub wydrukowane w sposób niezgody z projektem. Dlatego najniższe natężenia kolorów oraz różnice pomiędzy natężeniem kolorów należy utrzymywać powyżej 5%.

 

  • TEKSTY

Czcionki wszystkich tekstów muszą być zamienione na krzywe. Prosimy nie rasteryzować tekstów (zamieniać na bitmapę). Do pliku otwartego powinny zostać dołączone użyte w nim czcionki. Tekst czarny należy ustawić jako nadrukowany w wartości CMYK 0%C. 0%M. 0%Y. 100%K.

 

  • EFEKTY

Niektóre efekty specjalne (cienie, przeźroczystości, soczewki, wypełnienie teksturami) będące wynikiem stosowania narzędzi interaktywnych w programie Corel DRAW, konwertują się niepoprawnie do przestrzeni barwnej CMYK. Powoduje to odmienny wygląd wydrukowanej pracy w stosunku do jej obrazu na ekranie. Prosimy, przed ostatecznym wysłaniem pliku do druku, o kontrolne skonwertowanie treści pliku do postaci rastrowej w przestrzeni CMYK o rozdzielczości 300 dpi w celu przyjrzenia się skutkowi tych efektów.

 

  • DOKUMENTY WIELOSTRONICOWE

W przypadku dokumentu wielostronicowego (typu książka, katalog itp.) kolejne strony dokumentu powinny być dostarczone w jednym pliku (np. PDF) jedna po drugiej. Wszystkie strony musza być jednakowej wielkości oraz zawierać spady i znaczniki cięcia.

Poligraficzne ABC

Jeden z najznakomitszych blogów poligraficznych. Solidna baza wiedzy.

Dowiedz się więcej

Znakomitym kompendium wiedzy na temat poligrafii są czasopisma specjalistyczne, np miesięcznik VIDART

Drukarnia cyfrowa Łódź - godna zaufania

Go to top