Polityka jakości

Naszym nadrzędnym celem jest wytwarzanie i dostarczanie wyrobów i usług o jakości spełniającej ciągle rosnące wymagania i oczekiwania Klienta.

 

Podstawą do realizacji tego celu jest

  • rozwój doskonalenia procesów technologicznych poprzez wykorzystanie najnowszych dostępnych technologii, urządzeń i materiałów
  • nadzorowanie i zabezpieczenie sprawności stosowanych maszyn i urządzeń, gwarantujące wysoką jakość naszych usług
  • podnoszenie kompetencji pracowników i kształtowanie świadomości, że za jakość usługi odpowiedzialny jest każdy pracownik biorący udział w jej realizacji.

Dążymy do umacniania pozycji na rynku oraz utrzymanie opinii partnera rzetelnego i godnego zaufania. Wiąże się to zarówno z pozyskiwaniem coraz większej liczby nowych klientów, jak i utrzymywaniem współpracy z klientami stałymi.

Realizując Politykę Jakości oczekujemy satysfakcji i sukcesów Klientów oraz swojej firmy. Kierownictwo Firmy zapewnia, że niniejsza Polityka Jakości jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników, oraz że zapewni środki niezbędne do realizacji celów i doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Polityka bezpieczeństwa

Posiadając dostęp do informacji i danych powierzonych nam przez naszych Klientów zwracamy szczególną uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem.

 

Na życzenie Klienta udostępniamy, zabezpieczony hasłem, osobny katalog na serwerze FTP, do którego dane przesyłane są przez szyfrowane łącza. Kopie wydrukowanych stron udostępniane są Klientom w postaci plików graficznych (np. PDF), do ich późniejszej archiwizacji i kontroli wysłanych danych.

Nasze procedury obejmują zabezpieczenie plików, nie tylko na czas przesyłania ich do naszej firmy, ale także sposobów ich przechowywania i archiwizacji u nas (usługa wykonywana na życzenie Klienta) w sferze zagrożeń informatycznych oraz fizycznych.

Polityka środowiskowa

Zwracamy szczególną uwagę na działania naszej firmy związane z ochroną środowiska naturalnego.Stosujemy najnowsze osiągnięcia przemysłu poligraficznego, spełniające najbardziej restrykcyjne przepisy z zakresu ochrony środowiska.Działania nasze są zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, a na każdym etapie produkcji (gdzie jest to tylko możliwe) staramy się narzucać sobie jeszcze wyższe standardy.Bezustannie poprawiamy efektywność działań na rzecz zmniejszenia zanieczyszczeń środowiska.

 

Nasze działania koncentrują się na następujących aspektach:

  • optymalnym wykorzystaniu surowców
  • ograniczeniu ilości odpadów oraz ich segregacji
  • współpracy z firmami odbierającymi odpady i poddającymi je recyklingowi
  • zapewnieniu bezpiecznych warunków składowania i utylizacji materiałów niebezpiecznych dla środowiska
  • ograniczeniu emisji wszelkiego typu zanieczyszczeń do środowiska naturalnego

Dane firmy

PIKTOR Szlaski i Sobczak Spółka Jawna

ul. Tomaszowska 27

93-231 Łódź

NIP 7262529923

Regon 100166068

Drukarnia cyfrowa Łódź - godna zaufania

Go to top